نوشین سرکوبی
نوشین سرکوبی
نوشین سرکوبی
نوشین سرکوبی
نوشین سرکوبی
نوشین سرکوبی
نوشین سرکوبی
نوشین سرکوبی
نوشین سرکوبی
نوشین سرکوبی
تحلیلی آپلود نشده است.
ویدیویی آپلود نشده است.
صدایی آپلود نشده است.

نام اثر: دلنوا

تهیه‌کننده: عیسی کریمی

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1398

نوع اثر: فیلم-سینمایی

کارگردان: کامران دهقان. هلی احمدی روشن

نقش: بازیگر

نام اثر: روز دفاع

تهیه‌کننده: لیلا خزایی

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1399

نوع اثر: فیلم-کوتاه

کارگردان: اسحاق خزایی

نقش: بازیگر

نام اثر: فریبا

تهیه‌کننده: محمد کریمی

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1400

نوع اثر: فیلم-کوتاه

کارگردان: حدیثه حاجی بیگی

نقش: بازیگر

نام اثر: اهورا

تهیه‌کننده: بختیاری

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1397

نوع اثر: تئاتر

کارگردان: پریوش کامیار

نقش: بازیگر

نام اثر: صداها

تهیه‌کننده: بیگلریان

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1395

نوع اثر: تئاتر

کارگردان: نیما بیگلریان

نقش: بازیگر

نام اثر: سیرک ما کو

تهیه‌کننده: نارنجی

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1395

نوع اثر: تئاتر

کارگردان: سجاد آقا بابایی

نقش: بازیگر

نام اثر: یک نوکر و دو ارباب

تهیه‌کننده: امیر آتشانی

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1398

نوع اثر: تئاتر

کارگردان: علی آتشانی

نقش: بازیگر

نام اثر: در انتظار ماهی سیا متوسط

تهیه‌کننده: میر عابدینی

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1396

نوع اثر: تئاتر

کارگردان: مزدک میر عابدینی

نقش: بازیگر

نام اثر: اسب قاتلین

تهیه‌کننده: زهرا کتیرایی

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1400

نوع اثر: تئاتر

کارگردان: مهدی ذره

نقش: بازیگر

نام اثر: پنج ثانیه برف

تهیه‌کننده: شریفی

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1399

نوع اثر: تئاتر

کارگردان: فاطمه زمانی

نقش: بازیگر

نام اثر: دلنوا

تهیه‌کننده: عیسی کریمی

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1398

نوع اثر: فیلم-سینمایی

کارگردان: کامران دهقان

نقش: بازیگر

نام اثر: فریبا

تهیه‌کننده: محمد کریمی

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1400

نوع اثر: فیلم-کوتاه

کارگردان: حدیثه حاجی بیگی

نقش: بازیگر

عضویت در خانواده بانی کستر

شما هم با عضویت در بانی کستر
به جمع هنرمندان بپیوندید

بانی کستری شو