جدیدترین ستارگان بانی‌کستر

ابوالفضل اکبری

بازیگر 15 مرکزی

علیرضا رجبی

بازیگر 17 فارس

کمال حدادی

صداپیشه آذربایجان-غربی

فاطمه بهادری

بازیگر 22 البرز

شاهین شاکری

بازیگر 27