جدیدترین ستارگان بانی‌کستر

علی قریشی

بازیگر 23 تهران

مهشید باقری

بازیگر 11 خراسان-رضوی

شایان

بازیگر 13 البرز

هانیه مشفق

بازیگر 12 البرز

شیما انجم شعاع

عکاس 18 کرمان

امیرمحمد منافی

بازیگر 19 تهران