جدیدترین ستارگان بانی‌کستر

معصومه فلاح میری

بازیگر - تهران

رضا نجار مغانی

بازیگر - خراسان-رضوی

سینا زارع

بازیگر - فارس

حمیده دهقان نیری

بازیگر - تهران