بهزاد هاشمی
بهزاد هاشمی
بهزاد هاشمی
بهزاد هاشمی
بهزاد هاشمی
تحلیلی آپلود نشده است.
ویدیویی آپلود نشده است.
صدایی آپلود نشده است.

نام اثر: نون خ فصل سوم

تهیه‌کننده: مهدی فرجی

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1399

نوع اثر: سریال-تلویزیونی

کارگردان: سعید آقاخانی

نقش: بازیگر

نام اثر: نون خ فصل دوم

تهیه‌کننده: مهدی فرجی

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1398

نوع اثر: سریال-تلویزیونی

کارگردان: سعید آقا خانی

نقش: بازیگر

نام اثر: هیولا

تهیه‌کننده: مصصطفی احمدی

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1398

نوع اثر: سریال-تلویزیونی

کارگردان: مهران مدیری

نقش: بازیگر

نام اثر: با خانمان

تهیه‌کننده: زینب تقوایی

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1399

نوع اثر: سریال-تلویزیونی

کارگردان: برزو نیکنژاد

نقش: بازیگر

نام اثر: صفر بیست و یک

تهیه‌کننده: مهدی فرجی

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1399

نوع اثر: سریال-تلویزیونی

کارگردان: سیامک انصاری ، جواد رضویان

نقش: بازیگر

نام اثر: سمپاشی

تهیه‌کننده: محمد علی سجادی

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1398

نوع اثر: فیلم-سینمایی

کارگردان: علی یاور

نقش: بازیگر

نام اثر: برادران لیلا

تهیه‌کننده: مهدی نوروز بیگی

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1400

نوع اثر: فیلم-سینمایی

کارگردان: سعید روستایی

نقش: بازیگر

نام اثر: بیمار قلابی

تهیه‌کننده: علی حسینی

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1397

نوع اثر: تئاتر

کارگردان: علی حسینی

نقش: بازیگر

نام اثر: دشمن مردم

تهیه‌کننده: داود نامور

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1397

نوع اثر: تئاتر

کارگردان: سیامک صفری

نقش: بازیگر

نام اثر: بازگشت افتخار آمیز مردان جنگ

تهیه‌کننده: آرش دادگر

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1397

نوع اثر: تئاتر

کارگردان: آرش دادگر

نقش: بازیگر

نام اثر: بر سر دوراهی

تهیه‌کننده: حامد عنقا

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1397

نوع اثر: سریال-تلویزیونی

کارگردان: بهرنگ توفیقی

نقش: بازیگر

نام اثر: هیولا

تهیه‌کننده: سید مصطفی احمدی

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1398

نوع اثر: سریال-شبکه‌خانگی

کارگردان: مهران مدیری

نقش: بازیگر

عضویت در خانواده بانی کستر

شما هم با عضویت در بانی کستر
به جمع هنرمندان بپیوندید

بانی کستری شو