عباس محمدی
عباس محمدی
عباس محمدی
عباس محمدی
عباس محمدی
عباس محمدی
عباس محمدی
عباس محمدی
عباس محمدی
تحلیلی آپلود نشده است.
ویدیویی آپلود نشده است.
صدایی آپلود نشده است.

نام اثر: ارث آقام

تهیه‌کننده: گروه تئاتر باهور

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1400

نوع اثر: تئاتر

کارگردان: احمد استیری

نقش: بازیگر

نام اثر: سفربه شهر قصه ها

تهیه‌کننده: گروه تئاتر باهور

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1400

نوع اثر: تئاتر

کارگردان: احمد استیری

نقش: بازیگر

نام اثر: محله کاچه ها

تهیه‌کننده: گروه هنری مهدی

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1395

نوع اثر: تئاتر

کارگردان: عابدین خلیل آبادی

نقش: بازیگر

نام اثر: سحرگاه خونین

تهیه‌کننده: ا

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1396

نوع اثر: تئاتر

کارگردان: عابدین خلیل آبادی

نقش: بازیگر

نام اثر: فرجام

تهیه‌کننده: گروه تئاتر باهور

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1399

نوع اثر: تئاتر

کارگردان: مجید قربانی

نقش: بازیگر

نام اثر: سفر شمال

تهیه‌کننده: گروه تئاتر باهور

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1399

نوع اثر: تئاتر

کارگردان: مجید قربانی

نقش: بازیگر

نام اثر: پدرانه

تهیه‌کننده: گروه تئاتر باهور

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1400

نوع اثر: تئاتر

کارگردان: احمد استیری

نقش: بازیگر

عضویت در خانواده بانی کستر

شما هم با عضویت در بانی کستر
به جمع هنرمندان بپیوندید

بانی کستری شو