شیلا خوش اقبال
شیلا خوش اقبال
شیلا خوش اقبال
شیلا خوش اقبال
شیلا خوش اقبال
تحلیلی آپلود نشده است.
ویدیویی آپلود نشده است.
صدایی آپلود نشده است.

نام اثر: یک بازی رئال

تهیه‌کننده: حسین شهابی

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1397

نوع اثر: تئاتر

کارگردان: حسین شهابی

نقش: بازیگر

نام اثر: برنامه سات خش شبکه استانی مازندران

تهیه‌کننده: قاسم خدامی

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1398

نوع اثر: سریال-تلویزیونی

کارگردان: قاسم خدامی

نقش: بازیگر

نام اثر: سریال شاهرگ

تهیه‌کننده: محمدرضا شفیعی

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1397

نوع اثر: سریال-تلویزیونی

کارگردان: آقای اشکذری

نقش: بازیگر

عضویت در خانواده بانی کستر

شما هم با عضویت در بانی کستر
به جمع هنرمندان بپیوندید

بانی کستری شو