سیده زهرا رضوی
سیده زهرا رضوی
سیده زهرا رضوی
سیده زهرا رضوی
سیده زهرا رضوی

ویدیوی تست بازیگری سیده زهرا رضوی

  • امتیاز بانی‌کستر: 3.75
  • حس: 4
  • زبان بدن: 4
  • بیان: 4
  • کیفیت ویدیو: 3
ویدیویی آپلود نشده است.
صدایی آپلود نشده است.

نام اثر: ماه آسمان

تهیه‌کننده: علیرضاتاجیک

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1399

نوع اثر: تئاتر

کارگردان: امیرعلی بدلی

نقش: بازیگر

نام اثر: سریال برف بیصدامیبارد

تهیه‌کننده: محمدرضاشفیعی

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1400

نوع اثر: سریال-تلویزیونی

کارگردان: پوریاآذربایجانی

نقش: بازیگر

نام اثر: حاجی فیروز

تهیه‌کننده: محمدستوده

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1400

نوع اثر: تئاتر

کارگردان: محمدستودا

نقش: بازیگر

نام اثر: یک کاست لته

تهیه‌کننده: محمدستوده

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1400

نوع اثر: تئاتر

کارگردان: محمدستوده

نقش: بازیگر

نام اثر: مم شو

تهیه‌کننده: ادینه رحیم نژاد

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1400

نوع اثر: تئاتر

کارگردان: مجتبی خلیلی

نقش: بازیگر

نام اثر: امیرارسلان نامدار

تهیه‌کننده: امیرعلی بدلی

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1400

نوع اثر: تئاتر

کارگردان: امیرعلی بدلی

نقش: بازیگر

نام اثر: ریما

تهیه‌کننده: محمدستوده

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1400

نوع اثر: تئاتر

کارگردان: محمدستوده

نقش: بازیگر

عضویت در خانواده بانی کستر

شما هم با عضویت در بانی کستر
به جمع هنرمندان بپیوندید

بانی کستری شو