سپیده دهقان
سپیده دهقان
سپیده دهقان
سپیده دهقان
تحلیلی آپلود نشده است.
ویدیویی آپلود نشده است.
صدایی آپلود نشده است.

نام اثر: رویایی در بیداری

تهیه‌کننده: حسین غمگین -مهدی ذبیع پور

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1400

نوع اثر: تئاتر

کارگردان: سامان مقدمی

نقش: بازیگر

نام اثر: برف بیصدا میبارد

تهیه‌کننده: محمدرضا شفیعی

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1400

نوع اثر: سریال-تلویزیونی

کارگردان: پوریا آذربایجانی

نقش: بازیگر

نام اثر: قهرمان های پوشالی

تهیه‌کننده: حسین قاسم پور اصل

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1400

نوع اثر: تئاتر

کارگردان: علی سهیلی

نقش: بازیگر

نام اثر: سمفونی وحشت مردگان

تهیه‌کننده: آرزو تهرانی

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1399

نوع اثر: تئاتر

کارگردان: آرزو تهرانی

نقش: بازیگر

نام اثر: سلول شماره چند

تهیه‌کننده: آرزو تهرانی

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1398

نوع اثر: تئاتر

کارگردان: آرزو تهرانی

نقش: بازیگر

نام اثر: مانکن

تهیه‌کننده: مهدی مقدسی

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1397

نوع اثر: فیلم-کوتاه

کارگردان: مهدی مقدسی-محمد حسین عرب سرهنگی

نقش: بازیگر

نام اثر: یک مسئله ساده

تهیه‌کننده: حسین سلیمانی

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1398

نوع اثر: فیلم-کوتاه

کارگردان: اسماعیل عظیمی

نقش: بازیگر

عضویت در خانواده بانی کستر

شما هم با عضویت در بانی کستر
به جمع هنرمندان بپیوندید

بانی کستری شو