سید سارا شفابخش
سید سارا شفابخش
سید سارا شفابخش
سید سارا شفابخش
سید سارا شفابخش
سید سارا شفابخش
سید سارا شفابخش
سید سارا شفابخش
سید سارا شفابخش
تحلیلی آپلود نشده است.
ویدیویی آپلود نشده است.
صدایی آپلود نشده است.

نام اثر: سمفونی درون بطری

تهیه‌کننده: مهدی علی نژاد

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1400

نوع اثر: تئاتر

کارگردان: مهدی علی نژاد

نقش: بازیگر

نام اثر: غول چراغ نفتی

تهیه‌کننده: مجتبی اژدری

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1398

نوع اثر: تئاتر-عروسکی

کارگردان: مجتبی اژدری

نقش: منشی-صحنه

نام اثر: خلقت انسان

تهیه‌کننده: ساجدی

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1396

نوع اثر: تئاتر

کارگردان: ساجدی

نقش: بازیگر

عضویت در خانواده بانی کستر

شما هم با عضویت در بانی کستر
به جمع هنرمندان بپیوندید

بانی کستری شو