سمیرا صادقی
سمیرا صادقی
سمیرا صادقی
سمیرا صادقی
سمیرا صادقی
تحلیلی آپلود نشده است.
ویدیویی آپلود نشده است.

دل نوشته

نام اثر: خداحافظ( رقص کاغذ پاره ها)

تهیه‌کننده: سمیرا صادقی

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1400

نوع اثر: تئاتر

کارگردان: سمیراصادقی

نقش: بازیگر, کارگردان

نام اثر: پرواز دیدار

تهیه‌کننده: امیرمرادی

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1385

نوع اثر: فیلم-کوتاه

کارگردان: امیرمرادی

نقش: بازیگر

نام اثر: رویای خیس

تهیه‌کننده: احسان سلطانیان

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1398

نوع اثر: فیلم-سینمایی

کارگردان: احسان سلطانیان

نقش: بازیگر

نام اثر: برترازگوهر

تهیه‌کننده: اسماعیل موحدی

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1399

نوع اثر: تئاتر

کارگردان: اسماعیل موحد

نقش: بازیگر

نام اثر: چوپان دروغگو_حسن کچل

تهیه‌کننده: امید اجاقی

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1398

نوع اثر: تئاتر

کارگردان: امید اجاقی

نقش: بازیگر, کارگردان

نام اثر: هم هوایی

تهیه‌کننده: سمیراصادقی

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1399

نوع اثر: تئاتر

کارگردان: سمیرا صادقی

نقش: بازیگر, کارگردان

عضویت در خانواده بانی کستر

شما هم با عضویت در بانی کستر
به جمع هنرمندان بپیوندید

بانی کستری شو