نگین پژوهنده
نگین پژوهنده
نگین پژوهنده
نگین پژوهنده
نگین پژوهنده
نگین پژوهنده
نگین پژوهنده
نگین پژوهنده
نگین پژوهنده

ویدیوی تست بازیگری نگین پژوهنده

  • امتیاز بانی‌کستر: 3.25
  • حس: 4
  • زبان بدن: 3
  • بیان: 3
  • کیفیت ویدیو: 3

برج چوبی

صدایی آپلود نشده است.
رزومه وارد نشده است.

عضویت در خانواده بانی کستر

شما هم با عضویت در بانی کستر
به جمع هنرمندان بپیوندید

بانی کستری شو