نگین ماندی
نگین ماندی
نگین ماندی
نگین ماندی
نگین ماندی

تحلیل ویدیوی تست بازیگری نگین ماندی

  • امتیاز بانی‌کستر: 2.25
  • حس: 2
  • زبان بدن: 3
  • بیان: 1
  • کیفیت ویدیو: 3
ویدیویی آپلود نشده است.
صدایی آپلود نشده است.
رزومه وارد نشده است.

عضویت در خانواده بانی کستر

شما هم با عضویت در بانی کستر
به جمع هنرمندان بپیوندید

بانی کستری شو