نازنین هدایتی نیکفرد
نازنین هدایتی نیکفرد
نازنین هدایتی نیکفرد
نازنین هدایتی نیکفرد
نازنین هدایتی نیکفرد
نازنین هدایتی نیکفرد
نازنین هدایتی نیکفرد
نازنین هدایتی نیکفرد
نازنین هدایتی نیکفرد
نازنین هدایتی نیکفرد
تحلیلی آپلود نشده است.

خانه برناردا آلبا

خانه برناردا البا

صدایی آپلود نشده است.

نام اثر: خانه برناردا البا

تهیه‌کننده: علی مولایی

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1402

نوع اثر: تئاتر

کارگردان: علی مولایی

نقش: بازیگر

نام اثر: بی مرگی

تهیه‌کننده: محسن میرزاخانی

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1401

نوع اثر: تئاتر

کارگردان: پیمان چراغی

نقش: بازیگر

نام اثر: گره گاه

تهیه‌کننده: فریماه قاسمی

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1400

نوع اثر: تئاتر

کارگردان: پیمان چراغی

نقش: بازیگر

نام اثر: بوته آزمایش

تهیه‌کننده: بورژین عبدالرزاقی

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1401

نوع اثر: تئاتر

کارگردان: علی مولایی

نقش: بازیگر

نام اثر: خدایان

تهیه‌کننده: حامد شیخی

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1400

نوع اثر: تئاتر

کارگردان: مهرداد حسین زاده

نقش: بازیگر

عضویت در خانواده بانی کستر

شما هم با عضویت در بانی کستر
به جمع هنرمندان بپیوندید

بانی کستری شو