نسیم خیری
نسیم خیری
نسیم خیری
نسیم خیری
نسیم خیری
نسیم خیری
نسیم خیری
نسیم خیری
نسیم خیری
تحلیلی آپلود نشده است.
ویدیویی آپلود نشده است.
صدایی آپلود نشده است.

نام اثر: داستان شکارچی

تهیه‌کننده: امیر عرب

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1400

نوع اثر: تئاتر

کارگردان: شهرام لاسمی

نقش: بازیگر

نام اثر: خانه برناردا آلبا

تهیه‌کننده: حامد معمار طهرانی

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1400

نوع اثر: تئاتر

کارگردان: حامد معمار طهرانی

نقش: بازیگر

نام اثر: لیلای درون

تهیه‌کننده: سید علی سید الحسینی

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1400

نوع اثر: فیلم-کوتاه

کارگردان: سید علی سید الحسینی

نقش: بازیگر

نام اثر: ترمیناتور

تهیه‌کننده: مهناز صادقی خباز

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1396

نوع اثر: تئاتر

کارگردان: مهناز صادقی خباز

نقش: بازیگر

نام اثر: پوریای ولی

تهیه‌کننده: خلیل جامی

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1382

نوع اثر: تئاتر

کارگردان: خلیل جامی الاحمدی

نقش: بازیگر

نام اثر: سیندرلا و موش های زبل

تهیه‌کننده: رحمان سروری

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1397

نوع اثر: تئاتر

کارگردان: رحمان سروری

نقش: بازیگر, منشی-صحنه

نام اثر: پیشکسوت

تهیه‌کننده: رحمان سروری

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1398

نوع اثر: مستند-بلند

کارگردان: رحمان سروری

نقش: منشی-صحنه

عضویت در خانواده بانی کستر

شما هم با عضویت در بانی کستر
به جمع هنرمندان بپیوندید

بانی کستری شو