ناصرصوفی
ناصرصوفی
تحلیلی آپلود نشده است.
ویدیویی آپلود نشده است.
صدایی آپلود نشده است.

نام اثر: نگهباغ

تهیه‌کننده: مهدی ملکی

جوایز: بیشترین جوایز جشنواره تئاتر

سال تولید: 1398

نوع اثر: تئاتر

کارگردان: مهدی ملکی

نقش: بازیگر

نام اثر: نمایشنامه ی سرنوشت

تهیه‌کننده: مسعود عابدی

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1395

نوع اثر: تئاتر

کارگردان: مسعود عابدی

نقش: بازیگر

نام اثر: تا ابد

تهیه‌کننده: احمدی

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1395

نوع اثر: فیلم-سینمایی

کارگردان: احمدی

نقش: بازیگر

نام اثر: من بزرگ نیستم

تهیه‌کننده: سجاد شهریاری

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1395

نوع اثر: فیلم-سینمایی

کارگردان: سجاد شهریاری

نقش: بازیگر

نام اثر: نیش

تهیه‌کننده: تخت کشیان

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1392

نوع اثر: فیلم-سینمایی

کارگردان: مجید صالحی

نقش: بازیگر

نام اثر: استراحت مطلق

تهیه‌کننده: عبدالرضا کاهانی

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1394

نوع اثر: فیلم-سینمایی

کارگردان: عبدالرضا کاهانی

نقش: بازیگر

نام اثر: برنامه شبی با عبدی

تهیه‌کننده: کمال طباطبایی

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1397

نوع اثر: سریال-شبکه‌خانگی

کارگردان: محمدحسین لطیفی

نقش: دستیار-کارگردان

نام اثر: استراحت مطلق

تهیه‌کننده: عبدلرضا کاهانی

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1393

نوع اثر: فیلم-سینمایی

کارگردان: عبدلرضا کاهانی

نقش: بازیگر

نام اثر: بیوگرافی

تهیه‌کننده: اکبر ثقفی

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1392

نوع اثر: سریال-تلویزیونی

کارگردان: فاطمه ثقفی

نقش: بازیگر

نام اثر: سریال تاثریا

تهیه‌کننده: الهام غفوری

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1391

نوع اثر: سریال-تلویزیونی

کارگردان: سیروس مقدم

نقش: بازیگر

نام اثر: سریال دودکش

تهیه‌کننده: زینب تقوی

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1394

نوع اثر: سریال-تلویزیونی

کارگردان: محمد حسین لطیفی

نقش: بازیگر

نام اثر: سریال پادری

تهیه‌کننده: زینب تقوی

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1395

نوع اثر: سریال-تلویزیونی

کارگردان: محمد حسین لطیفی

نقش: بازیگر

عضویت در خانواده بانی کستر

شما هم با عضویت در بانی کستر
به جمع هنرمندان بپیوندید

بانی کستری شو