ناهید رضایی نیک
ناهید رضایی نیک
ناهید رضایی نیک
ناهید رضایی نیک

ویدیوی تست بازیگری ناهید رضایی‌ نیک

  • امتیاز بانی‌کستر: 3.25
  • حس: 3
  • زبان بدن: 4
  • بیان: 4
  • کیفیت ویدیو: 2
ویدیویی آپلود نشده است.
صدایی آپلود نشده است.
رزومه وارد نشده است.

عضویت در خانواده بانی کستر

شما هم با عضویت در بانی کستر
به جمع هنرمندان بپیوندید

بانی کستری شو