نادیا ولدی
نادیا ولدی
نادیا ولدی
نادیا ولدی
نادیا ولدی

ویدیوی تست بازیگری نادیا ولدی

  • امتیاز بانی‌کستر: 4.25
  • حس: 5
  • زبان بدن: 4
  • بیان: 4
  • کیفیت ویدیو: 4

اتود بازیگری

صدایی آپلود نشده است.
رزومه وارد نشده است.

عضویت در خانواده بانی کستر

شما هم با عضویت در بانی کستر
به جمع هنرمندان بپیوندید

بانی کستری شو