معراج گرگانی
معراج گرگانی
ویدیویی آپلود نشده است.
صدایی آپلود نشده است.

نام اثر: کفاش باشی

تهیه‌کننده: شاهرخ اردلان

جوایز: رتبه اول مسابقات و بهترین کارگردانی و نورپردازی و موسیقی متن و بهترین بازیگر

سال تولید: 1396

نوع اثر: تئاتر

کارگردان: شاهرخ اردلان

نقش: بازیگر

نام اثر: قصه مار و مرد هیزم کش

تهیه‌کننده: شاهرخ اردلان

جوایز: رتبه اول مسابقات و جتزه بهترین کارگردانی و بهترین بازیگر

سال تولید: 1395

نوع اثر: تئاتر

کارگردان: شاهرخ اردلان

نقش: بازیگر

نام اثر: تئاتر سطل آشغالی که دست نداشت

تهیه‌کننده: شاهرخ اردلان

جوایز: رتبه اول مسابقات و بهترین بازیگر نقش مکمل

سال تولید: 1394

نوع اثر: تئاتر

کارگردان: شاهرخ اردلان

نقش: بازیگر

عضویت در خانواده بانی کستر

شما هم با عضویت در بانی کستر
به جمع هنرمندان بپیوندید

بانی کستری شو