معصومه دهقان
معصومه دهقان
معصومه دهقان
معصومه دهقان
معصومه دهقان
معصومه دهقان
معصومه دهقان
معصومه دهقان
معصومه دهقان
معصومه دهقان
ویدیویی آپلود نشده است.
صدایی آپلود نشده است.

نام اثر: شازده کوچولو

تهیه‌کننده: معصومه دهقان

جوایز: رتبه اول در جشنواره استانی

سال تولید: 1394

نوع اثر: تئاتر

کارگردان: معصومه دهقان

نقش: بازیگر, کارگردان

نام اثر: یک آشفتگی ساده

تهیه‌کننده: معصومه دهقان

جوایز: برگذیده در جشنواره رشد ، رتبه اول در جشنواره جوان سالم

سال تولید: 1395

نوع اثر: فیلم-کوتاه

کارگردان: معصومه دهقان

نقش: بازیگر, کارگردان, نویسنده

نام اثر: تابوی لیرو

تهیه‌کننده: علیرضا صفری

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1397

نوع اثر: فیلم-سینمایی

کارگردان: آرمان مهرابی

نقش: بازیگر

نام اثر: پاکت آخر

تهیه‌کننده: رضا میرزا نجفی

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1398

نوع اثر: فیلم-کوتاه

کارگردان: رضا میرزا نجفی

نقش: دستیار-کارگردان

نام اثر: خوابگرد

تهیه‌کننده: امیرکلهری پور

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1398

نوع اثر: تئاتر

کارگردان: امیر کلهری پور

نقش: بازیگر

نام اثر: واگیر ندارد

تهیه‌کننده: انوشه زاهدی

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1398

نوع اثر: تئاتر

کارگردان: ساشا کشوادی

نقش: دستیار-کارگردان

نام اثر: پل

تهیه‌کننده: ناصر ایزدفر

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1394

نوع اثر: تئاتر

کارگردان: ناصر ایزدفر

نقش: بازیگر

نام اثر: خاطرات هنرپیشه نقش دوم

تهیه‌کننده: علی روان بد

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1396

نوع اثر: تئاتر

کارگردان: علی روان بد

نقش: بازیگر

نام اثر: پس از برخورد جسم سخت به سر

تهیه‌کننده: سجاد داغستانی

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1398

نوع اثر: تئاتر

کارگردان: سجاد داغستانی

نقش: بازیگر

نام اثر: تئاتر اگر از نو شروع کنیم

تهیه‌کننده: امیر سربیشه

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1397

نوع اثر: تئاتر

کارگردان: امیر سربیشه

نقش: بازیگر