هدا تورنگ
هدا تورنگ
هدا تورنگ
هدا تورنگ
هدا تورنگ
هدا تورنگ
هدا تورنگ
هدا تورنگ
هدا تورنگ
هدا تورنگ
تحلیلی آپلود نشده است.

خسوف

خسوف

صدایی آپلود نشده است.

نام اثر: قرار ملاقات

تهیه‌کننده: جشنواره‌ای

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1395

نوع اثر: تئاتر

کارگردان: جشنواره‌ای

نقش: بازیگر

نام اثر: ناگهان تابستان گذشته

تهیه‌کننده: رامین معصومیان، حمیدرضا کشوردوست

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1398

نوع اثر: تئاتر

کارگردان: رامین معصومیان، حمیدرضا کشوردوست

نقش: بازیگر

نام اثر: راز مخملی بانوی باردار

تهیه‌کننده: محمدرضا غریب‌زاده

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1395

نوع اثر: تئاتر

کارگردان: محمدرضا غریب‌زاده

نقش: بازیگر

نام اثر: از شش جهت

تهیه‌کننده: محمدرضا غریب‌زاده

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1396

نوع اثر: تئاتر

کارگردان: محمدرضا غریب‌زاده

نقش: بازیگر

نام اثر: همان همیشگی

تهیه‌کننده: محمدحسن نجفی

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1395

نوع اثر: تئاتر

کارگردان: یاشار بیک‌زاده

نقش: بازیگر

نام اثر: روشنای سایه

تهیه‌کننده: غمخوار

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1400

نوع اثر: فیلم-سینمایی

کارگردان: محسن غمخوار

نقش: بازیگر

نام اثر: برف بی‌صدا می‌بارد

تهیه‌کننده: محمدرضا شفیعی

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1400

نوع اثر: سریال-تلویزیونی

کارگردان: پوریا آذربایجانی

نقش: بازیگر

نام اثر: خسوف

تهیه‌کننده: همایون اسعدیان

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1400

نوع اثر: سریال-شبکه‌خانگی

کارگردان: مازیار میری

نقش: بازیگر

عضویت در خانواده بانی کستر

شما هم با عضویت در بانی کستر
به جمع هنرمندان بپیوندید

بانی کستری شو