هستی حاجیعلی
هستی حاجیعلی
هستی حاجیعلی
هستی حاجیعلی
هستی حاجیعلی
هستی حاجیعلی
هستی حاجیعلی
تحلیلی آپلود نشده است.
ویدیویی آپلود نشده است.
صدایی آپلود نشده است.

نام اثر: هفت خیار شاهانه

تهیه‌کننده: قلیچ خانی

جوایز: فجر

سال تولید: 1390

نوع اثر: تئاتر

کارگردان: قلیچ خانی

نقش: بازیگر

نام اثر: لامسه

تهیه‌کننده: شیخ زاده

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1390

نوع اثر: فیلم-کوتاه

کارگردان: فرخ

نقش: بازیگر

نام اثر: تاتر هزار ویکشب

تهیه‌کننده: موسسه پانیذ

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1390

نوع اثر: تئاتر

کارگردان: رضی

نقش: بازیگر

نام اثر: رونق اقتصادی

تهیه‌کننده: عباس زاده

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1390

نوع اثر: مستند-کوتاه

کارگردان: حسین اخوند زاده

نقش: بازیگر

عضویت در خانواده بانی کستر

شما هم با عضویت در بانی کستر
به جمع هنرمندان بپیوندید

بانی کستری شو