گلبرگ محمدی
گلبرگ محمدی
گلبرگ محمدی
گلبرگ محمدی
گلبرگ محمدی
گلبرگ محمدی
گلبرگ محمدی
گلبرگ محمدی
گلبرگ محمدی
گلبرگ محمدی
تحلیلی آپلود نشده است.

نمونه بازی پر احساس گلبرگ محمدی در نقش سوده سریال مستوران

نمونه ای از بازی گلبرگ محمدی

صدایی آپلود نشده است.

نام اثر: دیو و ماه پیشونی

تهیه‌کننده: مهدی یاری

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1400

نوع اثر: سریال-شبکهخانگی

کارگردان: حسین قناعت

نقش: بازیگر

نام اثر: سریال مستوران

تهیه‌کننده: عطا پناهی

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1400

نوع اثر: سریال-تلویزیونی

کارگردان: مسعود آب پرور

نقش: بازیگر

نام اثر: ددمان (ترکی)

تهیه‌کننده: مهدیون

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1398

نوع اثر: سریال-تلویزیونی

کارگردان: حسن زاده

نقش: بازیگر

نام اثر: مرد نقره ای

تهیه‌کننده: امیری

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1398

نوع اثر: فیلم-سینمایی

کارگردان: محمد حسین لطیفی

نقش: بازیگر

نام اثر: یک دهم

تهیه‌کننده: جعفر شعاعی

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1399

نوع اثر: فیلم-سینمایی

کارگردان: ذاکری راد

نقش: بازیگر

نام اثر: سیبیل

تهیه‌کننده: زمینی

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1399

نوع اثر: فیلم-سینمایی

کارگردان: رحیمی خواص

نقش: بازیگر

نام اثر: بازگشت به خان نخست

تهیه‌کننده: سوره

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1397

نوع اثر: تئاتر

کارگردان: یزدی

نقش: بازیگر

نام اثر: چارلی و کارخانه شکلات سازی

تهیه‌کننده: پانیذ

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1397

نوع اثر: تئاتر

کارگردان: حقیقی

نقش: بازیگر

نام اثر: سفید سیاه

تهیه‌کننده: شبکه 5

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1398

نوع اثر: سریال-تلویزیونی

کارگردان: غفارزاده

نقش: بازیگر

نام اثر: نمکستان

تهیه‌کننده: ابوالفضلی

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1396

نوع اثر: تئاتر

کارگردان: ابوالفصلی

نقش: بازیگر

نام اثر: جنگ کور

تهیه‌کننده: نجفی

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1397

نوع اثر: تئاتر

کارگردان: نجفی

نقش: بازیگر

نام اثر: قصه خوب خدا

تهیه‌کننده: نجفی

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1395

نوع اثر: تئاتر

کارگردان: نجفی

نقش: بازیگر

عضویت در خانواده بانی کستر

شما هم با عضویت در بانی کستر
به جمع هنرمندان بپیوندید

بانی کستری شو