دانیال رسولی
دانیال رسولی
دانیال رسولی
دانیال رسولی
دانیال رسولی
تحلیلی آپلود نشده است.

مصاحبه

صدایی آپلود نشده است.

نام اثر: اعتراف

تهیه‌کننده: فاضلی

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1397

نوع اثر: فیلم-کوتاه

کارگردان: محمدی

نقش: فیلمبردار, نورپرداز, اصلاح-رنگ

نام اثر: عشق نفرت

تهیه‌کننده: صادقی

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1398

نوع اثر: فیلم-کوتاه

کارگردان: صادقی

نقش: فیلمبردار, تدوینگر, نورپرداز, اصلاح-رنگ

نام اثر: با من قدم بزن

تهیه‌کننده: صفری

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1399

نوع اثر: فیلم-کوتاه

کارگردان: اعتمادی

نقش: فیلمبردار, تدوینگر, نورپرداز, اصلاح-رنگ

نام اثر: بامن باش

تهیه‌کننده: شمدانی

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1397

نوع اثر: ویدیو-کلیپ

کارگردان: دانیال رسولی

نقش: کارگردان, فیلمبردار, تدوینگر, نورپرداز, اصلاح-رنگ

نام اثر: معجزه

تهیه‌کننده: صادقی

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1400

نوع اثر: فیلم-کوتاه

کارگردان: ایوبی

نقش: فیلمبردار, نورپرداز

نام اثر: تیزر شرکت فولاد

تهیه‌کننده: فولاد نوین

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1399

نوع اثر: فیلم-تبلیغاتی

کارگردان: حسنی

نقش: فیلمبردار, تدوینگر, نورپرداز, اصلاح-رنگ

نام اثر: تیزر

تهیه‌کننده: کویر موتور

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1397

نوع اثر: فیلم-تبلیغاتی

کارگردان: دانیال رسولی

نقش: کارگردان, فیلمبردار, نورپرداز, اصلاح-رنگ

نام اثر: همراه

تهیه‌کننده: عابدی

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1398

نوع اثر: فیلم-کوتاه

کارگردان: عابدی

نقش: فیلمبردار, تدوینگر, اصلاح-رنگ

نام اثر: نیکوکار

تهیه‌کننده: شبکه یک

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1399

نوع اثر: مستند-بلند

کارگردان: اورئی

نقش: فیلمبردار, نورپرداز, اصلاح-رنگ

نام اثر: ابری

تهیه‌کننده: نشاطی

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1399

نوع اثر: فیلم-کوتاه

کارگردان: کریمی

نقش: فیلمبردار, نورپرداز, اصلاح-رنگ

نام اثر: نماهنگ

تهیه‌کننده: مهیار

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1400

نوع اثر: ویدیو-کلیپ

کارگردان: مهیار

نقش: کارگردان, فیلمبردار, نورپرداز

عضویت در خانواده بانی کستر

شما هم با عضویت در بانی کستر
به جمع هنرمندان بپیوندید

بانی کستری شو