آرش برمکیها
آرش برمکیها
تحلیلی آپلود نشده است.
ویدیویی آپلود نشده است.
صدایی آپلود نشده است.

نام اثر: سریال 300قسمتی ایرانی سوجان

تهیه‌کننده: کریمی

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1399

نوع اثر: سریال-تلویزیونی

کارگردان: حسین تبریزی

نقش: بازیگر

نام اثر: مدافعان سلامت

تهیه‌کننده: داوود مرادین

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1399

نوع اثر: فیلم-کوتاه

کارگردان: عباس مرادیان

نقش: بازیگر

نام اثر: سینمایی درخت گردو

تهیه‌کننده: مصطفی احمدی

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1398

نوع اثر: فیلم-سینمایی

کارگردان: محمد حسین مهدویان

نقش: بازیگر

نام اثر: سریال تلویزیونی صبح آخرین روز

تهیه‌کننده: مصطفی علمیفرد

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1400

نوع اثر: سریال-تلویزیونی

کارگردان: حسین تبریزی

نقش: بازیگر

نام اثر: سریال نمایش خانگی موچین

تهیه‌کننده: میثم آهنگری

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1399

نوع اثر: سریال-شبکهخانگی

کارگردان: حسین تبریزی

نقش: بازیگر

عضویت در خانواده بانی کستر

شما هم با عضویت در بانی کستر
به جمع هنرمندان بپیوندید

بانی کستری شو