عموری صفرلو
عموری صفرلو
عموری صفرلو
عموری صفرلو
عموری صفرلو
عموری صفرلو
عموری صفرلو
عموری صفرلو
عموری صفرلو
عموری صفرلو
تحلیلی آپلود نشده است.
ویدیویی آپلود نشده است.
صدایی آپلود نشده است.

نام اثر: بچه مهندس 3

تهیه‌کننده: سعید سعدی

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1398

نوع اثر: سریال-تلویزیونی

کارگردان: علی غفاری

نقش: بازیگر

نام اثر: از سرنوشت 3

تهیه‌کننده: اکبر تحویلیان

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1398

نوع اثر: سریال-تلویزیونی

کارگردان: محمد خردمندان

نقش: بازیگر

نام اثر: ساکن کوی مهتاب

تهیه‌کننده: محمدرضا یکانی

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1400

نوع اثر: فیلم-کوتاه

کارگردان: محمدرضا یکانی

نقش: صدابردار

نام اثر: خدای مهربان منهتن

تهیه‌کننده: احمد بیگی

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1398

نوع اثر: تئاتر

کارگردان: احمد بیگی

نقش: بازیگر, دستیار-کارگردان

نام اثر: خواب

تهیه‌کننده: گروه هنری فرواک

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1400

نوع اثر: تئاتر

کارگردان: حسن هاشمی فرد

نقش: دستیار-کارگردان

نام اثر: ازدواج اجباری

تهیه‌کننده: گروه هنری نبض

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1400

نوع اثر: تئاتر

کارگردان: عموری صفرلو

نقش: بازیگر, کارگردان

نام اثر: زنده به شرط سند

تهیه‌کننده: یکان تصویر تهران

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1399

نوع اثر: فیلم-کوتاه

کارگردان: مرتضی علیزاده

نقش: دستیار-کارگردان, منشی-صحنه

نام اثر: 222

تهیه‌کننده: محمدرضا شایع

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1400

نوع اثر: تئاتر

کارگردان: علی شایع

نقش: دستیار-کارگردان

عضویت در خانواده بانی کستر

شما هم با عضویت در بانی کستر
به جمع هنرمندان بپیوندید

بانی کستری شو