علیرضا دانیال پور
علیرضا دانیال پور
علیرضا دانیال پور
علیرضا دانیال پور
علیرضا دانیال پور
علیرضا دانیال پور
تحلیلی آپلود نشده است.
ویدیویی آپلود نشده است.
صدایی آپلود نشده است.

نام اثر: گلی

تهیه‌کننده: امید خانی زاده

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1400

نوع اثر: فیلم-کوتاه

کارگردان: مریم گلی

نقش: بازیگر

نام اثر: سگ بند

تهیه‌کننده: محمد حسین قاسمی

جوایز: ۲۰میلیارد فروش

سال تولید: 1398

نوع اثر: فیلم-سینمایی

کارگردان: مهران احمدی

نقش: بازیگر

نام اثر: کن پامنار

تهیه‌کننده: شیما جبرائیلی پور

جوایز: شرکت در جشنواره های خارجی

سال تولید: 1400

نوع اثر: فیلم-سینمایی

کارگردان: اشکان درویشی

نقش: بازیگر

عضویت در خانواده بانی کستر

شما هم با عضویت در بانی کستر
به جمع هنرمندان بپیوندید

بانی کستری شو