آریا کاظمی رنانی
آریا کاظمی رنانی
آریا کاظمی رنانی
آریا کاظمی رنانی
آریا کاظمی رنانی
آریا کاظمی رنانی
تحلیلی آپلود نشده است.
ویدیویی آپلود نشده است.
صدایی آپلود نشده است.

نام اثر: جیران

تهیه‌کننده: اسماعیل عفیفه

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1398

نوع اثر: سریال-شبکهخانگی

کارگردان: حسن فتحی

نقش: بازیگر

نام اثر: گلهای روی صندلی

تهیه‌کننده: محمد پور ریاحی

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1400

نوع اثر: فیلم-کوتاه

کارگردان: محمد پور ریاحی

نقش: بازیگر

عضویت در خانواده بانی کستر

شما هم با عضویت در بانی کستر
به جمع هنرمندان بپیوندید

بانی کستری شو