ابوالفضل مطهری
ابوالفضل مطهری
ابوالفضل مطهری
ابوالفضل مطهری
ابوالفضل مطهری
ابوالفضل مطهری
ابوالفضل مطهری
ابوالفضل مطهری
ابوالفضل مطهری
ابوالفضل مطهری
تحلیلی آپلود نشده است.
ویدیویی آپلود نشده است.
صدایی آپلود نشده است.

نام اثر: کرپان

تهیه‌کننده: ابوالفضل مطهری

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1400

نوع اثر: فیلم-سینمایی

کارگردان: ابوالفضل مطهری

نقش: بازیگر, کارگردان, نویسنده, تهیهکننده

نام اثر: داستانی بذل

تهیه‌کننده: عباس مطهری

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1397

نوع اثر: فیلم-کوتاه

کارگردان: ابوالفضل مطهری

نقش: بازیگر, کارگردان, نویسنده

نام اثر: نعلین

تهیه‌کننده: حسن باقری

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1399

نوع اثر: مستند-کوتاه

کارگردان: ابوالفضل مطهری

نقش: کارگردان, نویسنده

نام اثر: مقایسه ها

تهیه‌کننده: علیرضا تقاصی

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1394

نوع اثر: مستند-کوتاه

کارگردان: ابوالفضل مطهری

نقش: کارگردان, نویسنده

نام اثر: زاویه

تهیه‌کننده: مریم قره قانی

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1400

نوع اثر: فیلم-کوتاه

کارگردان: ابوالفضل مطهری

نقش: کارگردان, نویسنده

نام اثر: لنگه به لنگه

تهیه‌کننده: وحید دهرویه

جوایز: وارد نشده

سال تولید: 1395

نوع اثر: فیلم-کوتاه

کارگردان: ابوالفضل مطهری

نقش: کارگردان, نویسنده, فیلمبردار

عضویت در خانواده بانی کستر

شما هم با عضویت در بانی کستر
به جمع هنرمندان بپیوندید

بانی کستری شو