Some text some message..

بایگانی نویسنده برای: RezaGamini

درس‌هایی برای کارگردان باهوش

درس‌هایی برای کارگردان باهوش

کارگردان باهوش و بازیگران بازیگران، نخستین ابزار قصه­‌گویی کارگردان­‌ها هستند. بازیگر خوب این توانایی را دارد که به نقش جان ببخشد و فیلمنامه را احیا کند. وظیفه اصلی کارگردان باهوش، کمک و راهنمایی بازیگران در مدت ساخت فیلم است. یکی از نخستین هدف­‌های کارگردان فراهم کردن فضای حمایتی و خلاق مرتبط با کار است. فضایی که به پیشرفت کار کمک

ادامه مطالعه