فراخوان یک بازیگر مرد و یک بازیگر زن

فیلم کوتاه
تهران
ایجاد کننده فراخوان: مریم کرمانی
19 روز تا پایان فراخوان
شرح فراخوان
کارگردان

مریم کرمانی

تهیه کننده

هنوز انتخاب نشده است

خلاصه طرح

یک درام خانوادگی 100 ثانیه ای

شرح پروژه

بقیه اطلاعات را به فرد داوطلب شرح می هم

تاریخ پروژه

یک روز در حدود 4 ساعت زمان 4 یا 5 تیر

تخصص های مورد نیاز

بازیگر

جنسیت: تفاوتی ندارد
رنج سنی: 30 تا 35 سال
استان: تهران