فراخوان یک بازیگر خانم و دو بازیگر آقا

تئاتر
البرز
ایجاد کننده فراخوان: جواد عبد
13 روز تا پایان فراخوان
شرح فراخوان
کارگردان

جواد عبدالمحمدی

شرح پروژه

نمایش به نویسندگی و کارگردانی جواد عبدالمحمدی نمایشنامه ای سمبولیک و مضمون عارفانه برای حضور در جشنواره استانی و تئاتر فجر. 4 بازیگر اصلی و حدود 15 پرفورمر دارد.

تاریخ پروژه

5مهرتا 25 آبان

تخصص های مورد نیاز

بازیگر

جنسیت: مرد
رنج سنی: 30 تا 40 سال
استان: البرز

بازیگر

جنسیت: مرد
رنج سنی: 30 تا 45 سال
استان: البرز

بازیگر

جنسیت: زن
رنج سنی: 24 تا 34 سال
استان: البرز