نیاز به یک بازیگر زن

فیلم کوتاه
البرز
ایجاد کننده فراخوان: خلیل احمد بختیاری افغان
5 روز تا پایان فراخوان

کارگردان:

خلیل احمد بختیاری افغان

تهیه کننده:

خلیل احمد بختیاری افغان

خلاصه طرح:

هیچ داستانی نیست فقط پیشنهاد تمرین باهم دیگه رو داشتم اگه مایلید

شرح پروژه:

باهم دیگه تمرین میکنیم داشته ها مونو باهم به اشتراک میزاریم تلاش میکنیم تا یه جا یه نقش بگیریم

تاریخ پروژه:

به اختیار خودتون

تخصص های مورد نیاز:

بازیگر

جنسیت: زن
رنج سنی: 15 تا 20 سال
استان: البرز
شرح تخصص: اگه هدفمند هستید....!