نمایش مصائب مکبث

تئاتر
تهران
ایجاد کننده فراخوان: علیرضا
12 روز تا پایان فراخوان

کارگردان:

علیرضا سیدطبایی

تهیه کننده:

علیرضا سیدطبایی

خلاصه طرح:

مکبث داستان خیانت سرداری به پادشاه خود و عذاب وجدان های اوست

شرح پروژه:

پروژه در فضایی ذهنی و در روز های پایانی عمر مکبث است

تاریخ پروژه:

از یکم تا پانزدهم مهر اجرا میرویم تماشاخانه گندم

تخصص های مورد نیاز:

بازیگر

جنسیت: مرد
رنج سنی: تمام سنین
استان: تهران

بازیگر

جنسیت: زن
رنج سنی: تمام سنین
استان: تهران