نقش اصلی فیلم کوتاه

فیلم کوتاه
تهران
ایجاد کننده فراخوان: کوروش مسکنی
زمان فراخوان به اتمام رسیده است.

شرح پروژه:

- پروژه یک یا دو لوکیشن و داخل آپارتمان - زمان فیلمبرداری: یک هفته - زمان نهایی فیلم: 20 تا 25 دقیقه

تاریخ پروژه:

زمستان 98

تخصص های مورد نیاز:

بازیگر

جنسیت: زن
رنج سنی: 18 تا 23 سال
استان: تهران
شرح تخصص: از اونجایی که فیلمنامه کاملاً رئاله، توانایی بازی طبیعی و اکت جذاب همراه با شخصیت پردازی توسط بازیگر در ارجعیت قرار داره.