فراخوان فیلم کوتاه جشنواره ای

فیلم کوتاه
البرز
ایجاد کننده فراخوان: هادی میرزایی
12 روز تا پایان فراخوان
شرح فراخوان
کارگردان

هادی میرزایی

تهیه کننده

هادی میرزایی

خلاصه طرح

دختری که فیلمی رو گرفته و..

شرح پروژه

شرایط همکاری در دو فیلم در بازیگر اصلی وجود دارد محل لوکیشن در شهر کرج فقط ساکنین کرج و تهران

تاریخ پروژه

پروژ فیلم اول ۴مهر و دوم ۱۵ و ۱۶ آبان

تخصص های مورد نیاز

عکاس

جنسیت: تفاوتی ندارد
رنج سنی: تمام سنین
استان: البرز

بازیگر

جنسیت: مرد
رنج سنی: 15 تا 18 سال
استان: البرز

بازیگر

جنسیت: مرد
رنج سنی: 38 تا 47 سال
استان: البرز

بازیگر

جنسیت: زن
رنج سنی: 33 تا 44 سال
استان: البرز

بازیگر

جنسیت: زن
رنج سنی: 17 تا 23 سال
استان: البرز

بازیگر

جنسیت: زن
رنج سنی: 13 تا 17 سال
استان: البرز
شرح تخصص: دختر نوجوان ۷نفر بازیگر نقش اصلی امکان حضور در دو فیلم اولویت با بازیگران ساکن کرج جهت تمرین و حضور در پلاتو و محل فیلمبرداری در کرج