فراخوان فیلم‌‌کوتاه صبح روز بعد

فیلم کوتاه
البرز
ایجاد کننده فراخوان: علیرضا ملاباشی
15 روز تا پایان فراخوان
شرح فراخوان
کارگردان

علیرضا ملاباشی

تهیه کننده

علیرضا ملاباشی

خلاصه طرح

چالش های بین‌مادر ودختری جوان‌ در زمان حال

شرح پروژه

فیلم‌‌کوتاه داستانی ۱روز حداکثر دوروز کار فیلمبرداری درکرج

تاریخ پروژه

بین تاریخ ۱۶تا۱۸ اسفند ماه یه روز تمرین وبین ۱۹تا۲۰‌اسفندماه تصویریرداری

تخصص های مورد نیاز

منشی‌صحنه

جنسیت: زن
رنج سنی: 20 تا 30 سال
استان: البرز

بازیگر

جنسیت: زن
رنج سنی: 30 تا 38 سال
استان: البرز

بازیگر

جنسیت: زن
رنج سنی: 16 تا 22 سال
استان: البرز