تیزر تبلیغاتی اوتر

فیلم تبلیغاتی
تهران
ایجاد کننده فراخوان: پیام تیوای
5 روز تا پایان فراخوان

کارگردان:

پیام تیوای

تهیه کننده:

شرکت اوتر

خلاصه طرح:

شرح پروژه:

برای ساخت تیزر تبلیغاتی آب معدنی به چند بازیگر آقا در سنین 25 تا 35 سال و 55 تا 75 سال خانم بین 20 تا 30 سال نیازمند هستیم / تصویر برداری در شهرک سینمایی . یک روز کار

تاریخ پروژه:

فوری ! بین 18 تا 22 اسفند ماه

تخصص های مورد نیاز:

گریمور

جنسیت: مرد
رنج سنی: تمام سنین
استان: تهران

نورپرداز

جنسیت: مرد
رنج سنی: تمام سنین
استان: تهران

مدیر‌تدارکات

جنسیت: مرد
رنج سنی: تمام سنین
استان: تهران

منشی‌صحنه

جنسیت: زن
رنج سنی: تمام سنین
استان: تهران

بازیگر

جنسیت: زن
رنج سنی: 20 تا 30 سال
استان: تهران

بازیگر

جنسیت: مرد
رنج سنی: 45 تا 75 سال
استان: تهران

بازیگر

جنسیت: مرد
رنج سنی: 25 تا 35 سال
استان: تهران