تهییه کننده و بازیگر برای تئاتر

تئاتر
تهران
ایجاد کننده فراخوان: حسین شکری نیا
9 روز تا پایان فراخوان
شرح فراخوان
کارگردان

حسین شکری نیا

تهیه کننده

مشخص نشده!

خلاصه طرح

در ارتباط با زندگی عجیب یک شخص است که در خانه ای است و مدام توهم می زند و ثانیه به ثانیه به مرگ نزدیکتر می شود!

شرح پروژه

پروژه در مرحله پیش تولید است و پس تکمیل افراد، بازیگران و عوامل به مرحله اجرا در می آید.

تاریخ پروژه

اواخر مهرماه تا اوایل آبان ماه

تخصص های مورد نیاز

بازیگر

جنسیت: زن
رنج سنی: 20 تا 28 سال
استان: تهران

تهیه‌کننده

جنسیت: زن
رنج سنی: 2 تا 99 سال
استان: تهران
شرح تخصص: تهیه کننده و به نوعی سرمایه گذار که سالن و.. برعهده ایشان است و درآمد حاصل از فروش به ایشان می رسد!