به تعدادی بازیگر خانم و اقا جهت فیلم کوتاه

فیلم کوتاه
کرمان
ایجاد کننده فراخوان: بهروز عیسی
28 روز تا پایان فراخوان
شرح فراخوان
کارگردان

بهروز عیسی

تهیه کننده

بهروز عیسی

خلاصه طرح

به تعدادی بازیگر. خانم و اقا جهت فیلم کوتاه نیازمندیم

شرح پروژه

فیلم. کوتاه طنز

تاریخ پروژه

اول. اذر

تخصص های مورد نیاز

بازیگر

جنسیت: زن
رنج سنی: تمام سنین
استان: کرمان

بازیگر

جنسیت: مرد
رنج سنی: تمام سنین
استان: کرمان