بازیگر مرد برای فیلم کوتاه

فیلم کوتاه
تهران
ایجاد کننده فراخوان: پویا شریف
18 روز تا پایان فراخوان

شرح پروژه:

برای فیلم کوتاه به بازیگر مرد، بسیار لاغر، قد بلندتر از ۱۸۷ سانتی متر نیازمند هستیم

تاریخ پروژه:

۹/98

تخصص های مورد نیاز:

بازیگر

جنسیت: مرد
رنج سنی: 26 تا 35 سال
استان: تهران