فراخوان بازیگر فُرم خانم و آقا برای تئاتر اکسپریمنتال

تئاتر
تهران
ایجاد کننده فراخوان: آناهیتا وکیل الرعایا
زمان فراخوان به اتمام رسیده است.
شرح فراخوان
کارگردان

دکتر بهنام ترابی

تهیه کننده

گروه اجرایی ملویل

خلاصه طرح

برای یک اجرای تئاتر اکسپریمنتال حرفه ای در سالن مطرح نیازبه تعدادی بازیگر فُرم داریم. اجرا پاییز 1403

شرح پروژه

افراد دارای آمادگی بدنی و حرکتی و ترجیحاً دارای رزومه بازیگری یا فُرم.

تاریخ پروژه

مهلت ارسال تا 8 تیرماه شروع تمرینات هفته دوم تیر

تخصص های مورد نیاز

بازیگر

جنسیت: تفاوتی ندارد
رنج سنی: 18 تا 24 سال
استان: تهران