بازیگر زن و مرد برای فیلم بلند

فیلم بلند
تهران
ایجاد کننده فراخوان: علی هاشمی
17 روز تا پایان فراخوان

کارگردان:

علی هاشمی

تهیه کننده:

علی هاشمی

خلاصه طرح:

تردید در انتقام قتل پدر

شرح پروژه:

پسری برای انتقام از قتل پدرش مردد است

تاریخ پروژه:

تابستان امسال

تخصص های مورد نیاز:

بازیگر

جنسیت: زن
رنج سنی: 18 تا 40 سال
استان: تهران

بازیگر

جنسیت: مرد
رنج سنی: 18 تا 50 سال
استان: تهران