بازیگر زن برای تئاتر

تئاتر
آذربایجان شرقی
ایجاد کننده فراخوان: پوریا فتح اللهی
1 روز تا پایان فراخوان

شرح پروژه:

بازیگر زن با سن ۱۸ تا ۳۰ سال برای تئاتر صحنه ای نیارمندبم . مدت تمرین ۱ ماه

تاریخ پروژه:

تاریخ اجرا ۱ تیر ۹۹

تخصص های مورد نیاز:

بازیگر

جنسیت: زن
رنج سنی: 18 تا 30 سال
استان: آذربایجان شرقی