فراخوان بازیگر خانم و آقا برای کلیپ و فیلم کوتاه کروماکی

فیلم کوتاه
اصفهان
ایجاد کننده فراخوان: محمد آشوری
15 روز تا پایان فراخوان
شرح فراخوان
شرح پروژه

طراحی و تولید کلیپ ها و فیلم های کوتاه برپایه جلوه های ویژه سینمایی

تاریخ پروژه

اوایل همین ماه(بهمن ماه)

تخصص های مورد نیاز

بازیگر

جنسیت: تفاوتی ندارد
رنج سنی: 18 تا 25 سال
استان: اصفهان
شرح تخصص: بازیگر تازه کار بازیگر فعال ترجیها تجربه کروماکی علاقه به بازیگری تخیلی و جلوه های ویژه