بازیگر خانم برای فیلم کوتاه

فیلم کوتاه
تهران
ایجاد کننده فراخوان: مهران گلکار
10 روز تا پایان فراخوان

کارگردان:

مراد ویس

تهیه کننده:

مجتبی وطنخواه

خلاصه طرح:

شرح پروژه:

فیلم کوتاه دانشجویی با حقوق متعارف

تاریخ پروژه:

۲۵ و ۲۶ مهر

تخصص های مورد نیاز:

بازیگر

جنسیت: زن
رنج سنی: 22 تا 33 سال
استان: تهران
شرح تخصص: بازیگر