بازیگر خانم ۱۷ الی ۲۶ برای اجرای تئاتر

تئاتر
تهران
ایجاد کننده فراخوان: محمدجواد حاجی حسنی
22 روز تا پایان فراخوان
شرح فراخوان
کارگردان

محمدجواد حاجی‌حسنی

تهیه کننده

محمدجواد حاجی‌حسنی

خلاصه طرح

داستان اثر نیل سایمون است به نام کله‌پوک ها که در شهری کوچک روایت میشود

شرح پروژه

این کار یک شب اجرا میرود

تاریخ پروژه

نمایش بعد از اتمام تعطیلی سالن ها اجرا میرود

تخصص های مورد نیاز

بازیگر

جنسیت: زن
رنج سنی: 17 تا 26 سال
استان: تهران