Some text some message..

سبک بازیگری فرهاد اصلانی

سبک بازیگری فرهاد اصلانی

سبک بازیگری فرهاد اصلانی از داده‌های فیلمنامه نشأت می‌گیرد. او متذکر می‌شود که از هنگام دریافت فیلمنامه و تعریف نقش به موقعیت و ایفای نقشش فکر می‌کند. چه در گفتگو با کارگردان و چه در مرور زیست روزمره‌ و تجربه‌های تاریخی‌اش. اصلانی همان‌گونه که خود می‌گوید آرام آرام در شخصیتی که قرار است بازی‌اش کند غرق می‌شود. جهان او جهان شخصیت فیلم می‌شود.  کارنامه بازیگری اصلانی نشان می‌دهد که او از همان روزگار روسری آبی (رخشان بنی‌اعتماد، ۱۳۷۳) تا آخرین کارش یعنی «مغزهای کوچک زنگ زده» توانسته به خوبی از عهده نقش‌هایی که به او محول شده بر‌آید.

نظر خود را بنویسید