Some text some message..

بانی‌کستر در کارگاه بازیگری تارخ

بانی‌کستر در کارگاه بازیگری تارخ

بانی کستر در کارگاه بازیگری استاد تارخ

بانی‌کستر مشارکت در کارگاه بازیگری استاد امین تارخ را آغاز کرد. بانی‌کستر با اختصاص صفحه‌ای به هنرجویان این آموزشگاه راه معرفی آن‌ها را به جامعه هنری سینما و تئاتر هموارتر می‌کند. امید است این روند با مشارکت دیگر آموزشگاه‌های حوزه سینما و تئاتر ادامه پیدا کند.

نظر خود را بنویسید